Bel (072) 5644606 >>

Koninginnenpage

Schooljaar 2019-2020 
juf Yvonne / juf Lisa

De Koninginnenpage is in principe een eindgroep ofwel schoolverlatersgroep met 16 kinderen, 11 jongens en 5 meisjes. 

Zelfstandigheid

In deze groep wordt  meer verwacht van de zelfstandigheid van het kind. Er worden eisen gesteld aan de kwaliteit van het werk. Het kind leert omgaan met een agenda en huiswerk. 

Aan de volgende aspecten wordt onder andere aandacht gegeven: zelf de wekker zetten, het veilig en zelfstandig naar school komen en naar huis gaan, op tijd op school zijn, zelf de tas inpakken en uitpakken, zowel op school als thuis, agenda en stofmap meenemen naar school/naar huis, huiswerk op tijd inleveren, klassendienst uitvoeren, kringpresentaties geven of leiden, de eigen spullen vinden als deze zoek zijn geraakt etc. Bij dit alles houden we vooral in gedachte dat we denken vanuit mogelijkheden. 

Uw kind heeft u in zijn/haar ontwikkeling naar zelfstandigheid nog wel nodig. Uw hulp kan bestaan uit ondersteunen en helpen herinneren. Het is bijvoorbeeld ook prettig voor uw kind wanneer u een vast tijdstip per dag neemt om in de agenda te kijken.

Presentaties

De kinderen doen dit jaar verschillende soorten spreekbeurten of kringpresentaties:

- nieuwskring

- boekenkring

- klokhuiskring

- spreekbeurt

Voor elke soort presentatie is er een blad aan de hand waarvan uw kind de presentatie kan voorbereiden.

Bijna elke dag is er een presentatie in de klas. Op dinsdag de nieuwskring, op woensdag de boekenkring, op vrijdag een spreekbeurt of klokhuispresentatie. Vooral de klokhuiskringen en de spreekbeurten leveren veel informatie op over bekende en onbekende onderwerpen. Kinderen besteden veel zorg aan de spreekbeurten, nemen materiaal mee en verzorgen een Power Point Presentatie. Leuk om te zien wat de kinderen allemaal kunnen!

Schoolverlaters en voortgezet onderwijs

In februari 2019 bezoeken de schoolverlaters de open dagen van de scholen voor het voortgezet onderwijs. Ondersteuning van de ouders bij dit proces is van groot belang voor het kind.

Verkeer

De schoolverlaters doen mee aan het schriftelijk verkeersexamen op donderdag 4 april 2019.

Meer informatie over de gang van zaken in de klas vindt u hier.

De schoolregels vindt u hier.