Bel (072) 5644606 >>

Zilveren Maan

Welkom bij de groep Zilveren Maan.


De Zilveren maan is een groep met kinderen tussen de 9 en 11 jaar. In de groep zitten 15 kinderen, 7 meisjes en 8 jongens.

Op maandag t/m vrijdag staat juf Marjan voor de groep. 

We besteden in de klas erg veel aandacht aan het bevorderen van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Belangrijk is dat de kinderen leren omgaan met uitgestelde aandacht, op je beurt kunnen wachten totdat de juf klaar is met een ander kind. In de tussentijd werken ze aan opdrachten die ze wel begrijpen. Ook op andere momenten van de dag besteden we veel aandacht aan zelfstandigheid.

De sfeer in de groep vinden we erg belangrijk. De kinderen moeten zoveel mogelijk zichzelf zijn. We vinden het erg belangrijk dat de kinderen elkaar respecteren en kunnen inzien en accepteren dat iedereen verschillend is. We besteden veel tijd aan emoties. Wat kun je goed en waar voel je je zeker in. Wat kun je niet goed en wil je graag leren. We leren geduld met elkaar te hebben en ieder op zijn waarde te schatten. Ook komt daar hulp van je klasgenoten bij kijken en voor elkaar opkomen en steunen of troosten.

In de kring leren de kinderen elkaar te vertellen wat ze bezig houdt en hoe ze over bepaalde zaken denken. Ze leren ook een mening te vormen, naar elkaar te luisteren en vragen te stellen.

We hechten veel belang aan structuur. 

Daar hoort de dagstructuur bij. Deze staat iedere dag op het bord, zo weten de kinderen hoe de dag eruit ziet. Elke dag starten we na de kring om 8.45 met rekenen. Dit doen we in groepsoverstijgende niveau-groepen. Ieder kind rekent op zijn eigen niveau, het kan dus zijn dat uw kind in een andere groep rekent. Na rekenen hebben we een leesles ook in groepoverstijgende niveau-groepen. Na deze niveau-lessen komen de kinderen weer terug in hun eigen groep, aansluitend is om kwart over tien de eerste pauze. Na de pauze zijn de kinderen de gehele dag in hun eigen groep. 

In de klas hebben we voor alle materialen een vaste plek. Dit is ook structuur. Dit bevordert de zelfstandigheid van de kinderen. De kinderen leren verantwoordelijk te zijn voor het materiaal dat ze gebruiken.

 Onze groep schrijft met potlood. De kinderen krijgen een potlood.

Omdat de kinderen nog niet gewend zijn veel te schrijven, en daardoor foutjes kunnen maken, is het schrijven met potlood netter. De kinderen gummen hun vergissing uit en schrijven het (ant)woord opnieuw. Dit is overzichtelijker voor hen.

juf Marjan