Bel (072) 5644606 >>

Ondersteuning

De leerlingen van De Vlindertuin hebben veel talenten en mogelijkheden. Op sommige gebieden kunnen zij echter extra ondersteuning gebruiken, om mee te kunnen komen op school en in de maatschappij. Om deze zorg binnen school te kunnen bieden, is er een breed ondersteuningsteam werkzaam. Sommige disciplines zijn direct verbonden aan de school, hier zijn voor ouders geen kosten aan verbonden. Andere disciplines (waaronder de logopedist, fysiotherapeut en psychomotorisch kindertherapeute) gebruiken een ruimte binnen de school, maar vallen onder de (aanvullende) zorgverzekering. Behandeling en ondersteuning worden toegespitst op de schoolse situatie en zijn dan ook ondersteunend voor de ontwikkeling van de leerling in de klas. Regelmatig wordt er multidisciplinair overleg gevoerd door de specialisten, de intern begeleider en zorgcoördinator. Doel hiervan is om de zorg op elkaar af te stemmen, met elkaar mee te denken en de behandeling te evalueren. 

 

Contact

SBO De Vlindertuin
Slochterwaard 176
1824KV Alkmaar
 
Directeur: Frans Larooi
 
E-mail: de.vlindertuin@saks.nl 
Telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur.
Tel: (072) 5644606

Snel naar