Bel (072) 5644606 >>

Fysiotherapie

Fysiotherapie op SBO De Vlindertuin.

Fysiotherapie bij kinderen is er op gericht om de motorische ontwikkeling in kaart te brengen en te ondersteunen waar dit nodig is.

Kinderen die in hun algehele ontwikkeling moeite ondervinden kunnen dit ook op het gebied van het bewegen tegenkomen.

Grove motoriek

Soms is er sprake van een zwakke grove motoriek. Dit kan mede te maken hebben met moeite met het oriënteren in de ruimte, concentreren, plannen en ordenen van taken. Maar ook met bv een lage spierspanning, verstoorde coördinatie, moeizame balans of een slechte conditie.

Door deze factoren kan het lastig zijn om goed mee te komen met speelplaats activiteiten, sport, spellessen en gymles. Vaak is het fietsen en zwemmen ook lastig. De fysiotherapeut kan onderzoeken hoe groot een achterstand is en/of op welk vlak het probleem zich bevind.

Fysiotherapeutische oefening kan de kinderen dan helpen om stabieler, sneller of handiger te worden. Ook planning in de ruimte en het ontwikkelen van een adequaat lichaamschema kunnen we in de behandeling opnemen. We kunnen vaardigheden als hinkelen, huppelen en springen trainen, en kracht opbouwen dmv specifieke oefeningen. Niet bij alle grof-motorische problemen is een kant en klare oplossing haalbaar. Soms is er sprake van het voorkomen van grotere problemen, of het behouden van de mogelijkheden die het kind wel heeft.

Fijne motoriek

De fijne motoriek is het meest duidelijk te zien in vaardigheden zoals het tekenen en schrijven. Maar ook knutselen, spelletjes doen, aan en uit kleden en eten kunnen lastig zijn als de fijne motoriek wat zwakker is. Ook hierbij kan er sprake zijn van meerdere factoren. Een laag concentratievermogen of zwakke visuele verwerking (verwerken van prikkels die men ziet) kunnen het schrijven bijvoorbeeld sterk beïnvloeden. Het bewegen van de vingers en handen is soms niet zo vloeiend als er teveel spanning in de vingers zit. Het dichtmaken van knopen en ritsen kan dan bv erg lastig zijn. Zo zijn er diverse moeilijkheden die de kinderen tegen kunnen komen. Ondersteuning door fysiotherapie richt zich op de problemen die door het kind, de school en de ouders als beperkend worden ervaren.

Hierbij kan men denken aan training van de fijne coördinatie en planning om te leren veters-strikken. Of training van penvaardigheid om het tekenen en/of handschrift te verbeteren.

Sensorische Integratie (S.I.)

Sensorisch betekent “vanuit de zintuigen” Integratie kan gezien worden als “verwerking en toepassing”. Het gaat hierbij dus om de verwerking en aanpassing op prikkels die via de zintuigen binnenkomen. Sommige kinderen zijn gevoeliger dan anderen. Andere kinderen zijn juist opvallend ongevoelig. Het gaat vaak om de manier en het moment waarop informatie binnenkomt. Als een kind bv erg overgevoelig is voor tast dan kan dat hem/haar belemmeren in het sociale contact. Het aanraken wordt soms angstvallig vermeden, of de reactie op aanraking is geïrriteerd of agressief. Spelletjes en trainingen om de tastverwerking te optimaliseren kan dus ook op sociaal vlak invloed hebben. Zo kunnen kinderen die moeite hebben met bepaalde zintuigprikkels deze in gecontroleerde setting leren kennen en verwerken.M.I.K.Het Motorisch Instituut voor Kinderen verzorgt op de Vlindertuin de fysiotherapeutische en Sensorische Integratie- behandelingen mocht dit nodig blijken

 

 

 

Contact

SBO De Vlindertuin
Slochterwaard 176
1824KV Alkmaar
 
Directeur: Frans Larooi
 
E-mail: de.vlindertuin@saks.nl 
Telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur.
Tel: (072) 5644606

Snel naar