Bel (072) 5644606 >>

Psychologie

De kinderen van De Vlindertuin kunnen op verschillende gebieden ondersteuning nodig hebben. Wanneer er vragen zijn over de cognitieve of de sociaal emotionele ontwikkeling van een kind, kan de psycholoog van De Vlindertuin meekijken en meedenken met ouders, leerkrachten en directie. Dit kan gebeuren in de vorm van het verrichten van observaties in de klas, (spel)observaties in een individuele setting of in de vorm van diagnostisch onderzoek. Doel hiervan is altijd om de behoeften van een kind in kaart te brengen om zo de meest geschikte aanpak voor een kind vast te stellen. Soms kan dit door binnen de school of de klas gericht ergens aan te werken, soms is hiervoor hulp van buiten de school noodzakelijk (bijvoorbeeld extern onderzoek of intensieve therapie). De psycholoog verzorgt dan (vaak in samenwerking met de schoolarts) in overleg met ouders een gerichte doorverwijzing.

Op De Vlindertuin is Marleen van de Craats werkzaam als psycholoog. Voor vragen kunt u contact opnemen via het telefoonnummer van de school. 

Contact

SBO De Vlindertuin
Slochterwaard 176
1824KV Alkmaar
 
Directeur: Frans Larooi
 
E-mail: de.vlindertuin@saks.nl 
Telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur.
Tel: (072) 5644606

Snel naar