Bel (072) 5644606 >>

MR

De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht orgaan dat de belangen behartigt van iedereen die betrokken is bij een school. Het gaat hierbij dus om leerlingen, ouders en personeel. De MR bestaat dan ook altijd uit zowel ouders als personeelsleden van een school. De MR heeft een adviserende rol over allerlei zaken die de school betreffen. In sommige gevallen heeft een MR ook instemmingsrecht op beleid dat gevoerd wordt.

 

De MR van De Vlindertuin bestaat uit de volgende personen:

Nicolet Metselaar (voorzitter -ouderlid) 

Nathalie Bakker-van Nes (ouderlid)

Natascha Kramer (ouderlid)

Mari-Anne Aafjes-Kockelkorn (personeelslid)

Marleen van der Craats (personeelslid)

Astrid Wiersma ( personeelslid)

 

Op bovenschools niveau functioneert de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR is samengesteld uit MR-leden van de verschillende basisscholen die onder het bestuur van de SAKS vallen. Namens De Vlindertuin heeft Astrid Wiersma zitting in de GMR.

Voor meer informatie kunt u mailen naar: mr.vlindertuin@saks.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact

SBO De Vlindertuin
Slochterwaard 176
1824KV Alkmaar
 
Directeur: Frans Larooi
 
E-mail: de.vlindertuin@saks.nl 
Telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur.
Tel: (072) 5644606

Snel naar