Bel (072) 5644606 >>

Ouderraad

Ouderraad

De ouderraad (O.R.):

De ouderraad van onze school bestaat uit 9 leden. De ouderraad bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en de overige leden. De penningmeester beheert het oudergeld.

Het oudergeld wordt besteed aan verschillende activiteiten, zoals sportactiviteiten, feesten en culturele activiteiten. De ouderraad vergadert zes keer per jaar.

 

Leden O.R.:

Voorzitter: Julliette Petit-Schrauwers

Penningmeester: Leonoor Zwaag

Daniëlle van Gaelen

Nadine Quakkernaat-Zandvliet

Yvonne Lenting

Mariska Grollé

Judith van den Broek

Marielle Klein Meulekamp

Vanuit school: Irene ter Horst

 

Ouderbijdrage:

Voor de verschillende festiviteiten zoals sportdag, Sint-Maarten, Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, schoolverlatersavond, culturele evenementen, kook- en technieklessen en buitenschoolse activiteiten die de ouderraad samen met het team organiseren, vragen wij een ouderbijdrage. De ouderbijdrage is voor het schooljaar 2017-2018 eenmalig € 20,00 per kind.

U bent natuurlijk vrij om meer geld af te dragen, zodat de OR een groter budget heeft om de feesten te kunnen organiseren. De ouderbijdrage wordt geïnd door de penningmeester van de ouderraad aan het begin van het schooljaar. Voor het schoolreisje vragen wij u later in het jaar nog een bijdrage.

Bent u de brief kwijt of misschien vergeten te betalen? Wilt u dan alsnog € 20,- overmaken naar Iban rekeningnummer: NL96 INGB 0009093497 o.v.v Ouderraad De Vlindertuin SBO

S.v.p ook de naam + klas van u kind hierbij vermelden.

 

Meehelpen

Mocht u lid willen worden van de ouderraad of mee willen helpen met activiteiten kunt u altijd contact met één van ons opnemen.

 

 

 

 

Contact

SBO De Vlindertuin
Slochterwaard 176
1824KV Alkmaar
 
Directeur: Frans Larooi
 
E-mail: de.vlindertuin@saks.nl 
Telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur.
Tel: (072) 5644606

Snel naar