Bel (072) 5644606 >>

Aanmelden

Aanmelden SBO de Vlindertuin.

Om onderwijs te kunnen volgen op De vlindertuin moet een leerling worden aangemeld bij het Samenwerkingsverband binnen de regio waar hij/zij vandaan komt. Dit wordt gedaan door de school van herkomst. Het Samenwerkingsverband bepaalt of er een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het SBO afgegeven wordt. Ouders kunnen dan zelf kiezen op welke school zij willen aanmelden.

Voorafgaand aan een TLV:

Heeft uw kind extra onderwijsbehoeften op de basisschool? Dan schakelt de leerkracht, intern begeleider of directeur één van de consulenten van het Samenwerkingsverband in. Samen wordt er gezocht naar de beste oplossing voor uw kind. 

Wanneer in een MDO het advies plaatsing SBO wordt gegeven dan kunt u contact met ons opnemen voor een oriënterend gesprek met rondleiding.

Indien u kiest voor De Vlindertuin als school voor uw kind dan kunt u dit doorgeven aan de intern begeleider van de basisschool. Er wordt dan een MDO-T gepland waarbij de zorgcoördinator van De Vlindertuin ook aanwezig is. Tijdens dit MDO-T wordt de hulpvraag van uw kind (nogmaals) besproken en kan De Vlindertuin aangeven of zij in staat is datgene te bieden wat past bij de hulpvraag.

Door middel van onderstaand formulier kunt u ons vragen contact met u op te nemen.

Formulier

Gegevens kind

Gegevens ouder(s) / verzorger(s)

Ouder / Verzorger 1

Ouder / Verzorger 2


Adresgegevens


 

Contact

SBO De Vlindertuin
Slochterwaard 176
1824KV Alkmaar
 
Directeur: Frans Larooi
 
E-mail: de.vlindertuin@saks.nl 
Telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur.
Tel: (072) 5644606
Aanmelden >>

Snel naar